Wskaźniki jakości publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych

Wskaźniki jakości publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych

Mając na uwadze dobro potencjalnych Klientów z dumą prezentujemy Wskaźniki Jakości Usług będące wymiernym świadectwem naszych produktów.

Luty 2015

Lp. Wskaźnik Wartość Jednostka
1 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci radiowej 2.1 dni
2 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do istniejącej sieci światłowodowej 3.5 dni
3 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do budowanej sieci światłowodowej 13.6 dni
4 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci kablowej w bloku 2.5 dni
5 Średni czas aktywacji usługi 24 godz.
6 Średni czas oczekiwania na usługę serwisową 37 godz.
7 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 95.9 Procent odebranych w ciągu 20 s.
8 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 97.9 Procent odebranych w ciągu 2 min.
9 Średni czas reakcji na zgłoszenie serwisowe 2 godz.
10 Terminowość usunięcia uszkodzenia w deklarowanym terminie 100 Procent uszkodzeń usuniętych
w czasie deklarowanym przez
dostawcę

Styczeń 2015

Lp. Wskaźnik Wartość Jednostka
1 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci radiowej 3.1 dni
2 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do istniejącej sieci światłowodowej 2.3 dni
3 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do budowanej sieci światłowodowej 15.4 dni
4 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci kablowej w bloku 4.6 dni
5 Średni czas aktywacji usługi 8 godz.
6 Średni czas oczekiwania na usługę serwisową 40 godz.
7 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 98.9 Procent odebranych w ciągu 20 s.
8 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 97.5 Procent odebranych w ciągu 2 min.
9 Średni czas reakcji na zgłoszenie serwisowe 2 godz.
10 Terminowość usunięcia uszkodzenia w deklarowanym terminie 100 Procent uszkodzeń usuniętych
w czasie deklarowanym przez
dostawcę

Grudzień 2014

Lp. Wskaźnik Wartość Jednostka
1 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci radiowej 3.4 dni
2 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do istniejącej sieci światłowodowej 3.6 dni
3 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do budowanej sieci światłowodowej 16.2 dni
4 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci kablowej w bloku 2.5 dni
5 Średni czas aktywacji usługi 9 godz.
6 Średni czas oczekiwania na usługę serwisową 32 godz.
7 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 98.2 Procent odebranych w ciągu 20 s.
8 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 98.2 Procent odebranych w ciągu 2 min.
9 Średni czas reakcji na zgłoszenie serwisowe 1 godz.
10 Terminowość usunięcia uszkodzenia w deklarowanym terminie 100 Procent uszkodzeń usuniętych
w czasie deklarowanym przez
dostawcę

Listopad 2014

Lp. Wskaźnik Wartość Jednostka
1 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci radiowej 3.1 dni
2 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do istniejącej sieci światłowodowej 4.4 dni
3 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do budowanej sieci światłowodowej 19.7 dni
4 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci kablowej w bloku 1.5 dni
5 Średni czas aktywacji usługi 11 godz.
6 Średni czas oczekiwania na usługę serwisową 39 godz.
7 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 97.2 Procent odebranych w ciągu 20 s.
8 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 99.6 Procent odebranych w ciągu 2 min.
9 Średni czas reakcji na zgłoszenie serwisowe 3 godz.
10 Terminowość usunięcia uszkodzenia w deklarowanym terminie 100 Procent uszkodzeń usuniętych
w czasie deklarowanym przez
dostawcę

Październik 2014

Lp. Wskaźnik Wartość Jednostka
1 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci radiowej 3.4 dni
2 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do istniejącej sieci światłowodowej 4.0 dni
3 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do budowanej sieci światłowodowej 15.5 dni
4 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci kablowej w bloku 2.8 dni
5 Średni czas aktywacji usługi 22 godz.
6 Średni czas oczekiwania na usługę serwisową 28 godz.
7 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 98.1 Procent odebranych w ciągu 20 s.
8 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 97.0 Procent odebranych w ciągu 2 min.
9 Średni czas reakcji na zgłoszenie serwisowe 3 godz.
10 Terminowość usunięcia uszkodzenia w deklarowanym terminie 100 Procent uszkodzeń usuniętych
w czasie deklarowanym przez
dostawcę

Wrzesień 2014

Lp. Wskaźnik Wartość Jednostka
1 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci radiowej 4.4 dni
2 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do istniejącej sieci światłowodowej 3.5 dni
3 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do budowanej sieci światłowodowej 18.8 dni
4 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci kablowej w bloku 4.7 dni
5 Średni czas aktywacji usługi 16 godz.
6 Średni czas oczekiwania na usługę serwisową 34 godz.
7 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 97.2 Procent odebranych w ciągu 20 s.
8 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 99.3 Procent odebranych w ciągu 2 min.
9 Średni czas reakcji na zgłoszenie serwisowe 4 godz.
10 Terminowość usunięcia uszkodzenia w deklarowanym terminie 100 Procent uszkodzeń usuniętych
w czasie deklarowanym przez
dostawcę

Sierpień 2014

Lp. Wskaźnik Wartość Jednostka
1 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci radiowej 1.3 dni
2 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do istniejącej sieci światłowodowej 3.6 dni
3 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do budowanej sieci światłowodowej 10.1 dni
4 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci kablowej w bloku 3.3 dni
5 Średni czas aktywacji usługi 8 godz.
6 Średni czas oczekiwania na usługę serwisową 28 godz.
7 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 98.1 Procent odebranych w ciągu 20 s.
8 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 97.0 Procent odebranych w ciągu 2 min.
9 Średni czas reakcji na zgłoszenie serwisowe 1 godz.
10 Terminowość usunięcia uszkodzenia w deklarowanym terminie 100 Procent uszkodzeń usuniętych
w czasie deklarowanym przez
dostawcę

Lipiec 2014

Lp. Wskaźnik Wartość Jednostka
1 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci radiowej 2.7 dni
2 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do istniejącej sieci światłowodowej 4.0 dni
3 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do budowanej sieci światłowodowej 10.4 dni
4 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci kablowej w bloku 3.0 dni
5 Średni czas aktywacji usługi 14 godz.
6 Średni czas oczekiwania na usługę serwisową 30 godz.
7 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 98.2 Procent odebranych w ciągu 20 s.
8 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 99.4 Procent odebranych w ciągu 2 min.
9 Średni czas reakcji na zgłoszenie serwisowe 4 godz.
10 Terminowość usunięcia uszkodzenia w deklarowanym terminie 100 Procent uszkodzeń usuniętych
w czasie deklarowanym przez
dostawcę

Czerwiec 2014

Lp. Wskaźnik Wartość Jednostka
1 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci radiowej 3.5 dni
2 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do istniejącej sieci światłowodowej 3.7 dni
3 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do budowanej sieci światłowodowej 16.6 dni
4 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci kablowej w bloku 4.9 dni
5 Średni czas aktywacji usługi 6 godz.
6 Średni czas oczekiwania na usługę serwisową 30 godz.
7 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 98.4 Procent odebranych w ciągu 20 s.
8 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 97.6 Procent odebranych w ciągu 2 min.
9 Średni czas reakcji na zgłoszenie serwisowe 3 godz.
10 Terminowość usunięcia uszkodzenia w deklarowanym terminie 100 Procent uszkodzeń usuniętych
w czasie deklarowanym przez
dostawcę

Maj 2014

Lp. Wskaźnik Wartość Jednostka
1 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci radiowej 1.1 dni
2 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do istniejącej sieci światłowodowej 2.1 dni
3 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do budowanej sieci światłowodowej 8.3 dni
4 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci kablowej w bloku 2.9 dni
5 Średni czas aktywacji usługi 13 godz.
6 Średni czas oczekiwania na usługę serwisową 42 godz.
7 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 98.1 Procent odebranych w ciągu 20 s.
8 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 98.0 Procent odebranych w ciągu 2 min.
9 Średni czas reakcji na zgłoszenie serwisowe 2 godz.
10 Terminowość usunięcia uszkodzenia w deklarowanym terminie 100 Procent uszkodzeń usuniętych
w czasie deklarowanym przez
dostawcę

Kwiecień 2014

Lp. Wskaźnik Wartość Jednostka
1 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci radiowej 2.0 dni
2 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do istniejącej sieci światłowodowej 2.3 dni
3 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do budowanej sieci światłowodowej 19.2 dni
4 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci kablowej w bloku 2.1 dni
5 Średni czas aktywacji usługi 11 godz.
6 Średni czas oczekiwania na usługę serwisową 48 godz.
7 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 98.6 Procent odebranych w ciągu 20 s.
8 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 97.7 Procent odebranych w ciągu 2 min.
9 Średni czas reakcji na zgłoszenie serwisowe 4 godz.
10 Terminowość usunięcia uszkodzenia w deklarowanym terminie 100 Procent uszkodzeń usuniętych
w czasie deklarowanym przez
dostawcę

Marzec 2014

Lp. Wskaźnik Wartość Jednostka
1 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci radiowej 2.7 dni
2 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do istniejącej sieci światłowodowej 2.1 dni
3 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do budowanej sieci światłowodowej 8.9 dni
4 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci kablowej w bloku 2.1 dni
5 Średni czas aktywacji usługi 13 godz.
6 Średni czas oczekiwania na usługę serwisową 34 godz.
7 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 96.4 Procent odebranych w ciągu 20 s.
8 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 99.1 Procent odebranych w ciągu 2 min.
9 Średni czas reakcji na zgłoszenie serwisowe 2 godz.
10 Terminowość usunięcia uszkodzenia w deklarowanym terminie 100 Procent uszkodzeń usuniętych
w czasie deklarowanym przez
dostawcę

Luty 2014

Lp. Wskaźnik Wartość Jednostka
1 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci radiowej 2.4 dni
2 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do istniejącej sieci światłowodowej 4.2 dni
3 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do budowanej sieci światłowodowej 8.7 dni
4 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci kablowej w bloku 1.5 dni
5 Średni czas aktywacji usługi 24 godz.
6 Średni czas oczekiwania na usługę serwisową 32 godz.
7 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 95.3 Procent odebranych w ciągu 20 s.
8 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 99.8 Procent odebranych w ciągu 2 min.
9 Średni czas reakcji na zgłoszenie serwisowe 1 godz.
10 Terminowość usunięcia uszkodzenia w deklarowanym terminie 100 Procent uszkodzeń usuniętych
w czasie deklarowanym przez
dostawcę

Styczeń 2014

Lp. Wskaźnik Wartość Jednostka
1 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci radiowej 1.2 dni
2 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do istniejącej sieci światłowodowej 4.5 dni
3 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do budowanej sieci światłowodowej 8.2 dni
4 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci kablowej w bloku 2.0 dni
5 Średni czas aktywacji usługi 22 godz.
6 Średni czas oczekiwania na usługę serwisową 35 godz.
7 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 95.9 Procent odebranych w ciągu 20 s.
8 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 98.0 Procent odebranych w ciągu 2 min.
9 Średni czas reakcji na zgłoszenie serwisowe 1 godz.
10 Terminowość usunięcia uszkodzenia w deklarowanym terminie 100 Procent uszkodzeń usuniętych
w czasie deklarowanym przez
dostawcę

Grudzień 2013

Lp. Wskaźnik Wartość Jednostka
1 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci radiowej 2.6 dni
2 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do istniejącej sieci światłowodowej 4.0 dni
3 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do budowanej sieci światłowodowej 7.8 dni
4 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci kablowej w bloku 4.2 dni
5 Średni czas aktywacji usługi 9 godz.
6 Średni czas oczekiwania na usługę serwisową 33 godz.
7 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 97.2 Procent odebranych w ciągu 20 s.
8 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 99.9 Procent odebranych w ciągu 2 min.
9 Średni czas reakcji na zgłoszenie serwisowe 2 godz.
10 Terminowość usunięcia uszkodzenia w deklarowanym terminie 100 Procent uszkodzeń usuniętych
w czasie deklarowanym przez
dostawcę

© 2008-2018 Syrion Sp. z o.o.