Internet
Telewizja
Telefon

Aktualności - 21 Styczeń 2013

21 Styczeń 2013 21 stycznia 2013 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy Prawo telekomunikacyjne, która wprowadza szereg zmian w przepisach istotnych zarówno dla konsumentów jak i przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Najważniejsze zmiany to:

  • poszerzenie zakresu ochrony praw konsumenta usług telekomunikacyjnych
  • możliwość zawierania umów w formie elektronicznej
  • udogodnienia dla korzystających z mobilnego internetu – obowiązek informowania abonenta przez dostawcę usługi o przekroczeniu limitu transmisji danych (od 22 czerwca 2013 roku)
  • skrócony do jednego dnia czas na przeniesienie numeru
  • skrócony z 24 do 12 miesięcy okres retencji danych
  • większy zakres ochrony prywatności i ochrony danych osobowych abonentów (przepisy dot. cookies oraz rozwiązania dotyczące obowiązku zgłaszania przypadków naruszenia danych osobowych)
  • ułatwienia w dostępie do usług i udogodnienia dla osób niepełnosprawnych
  • poprawa efektywność gospodarowania zasobami częstotliwości
  • ułatwienia dla przedsiębiorców prowadzących działalność telekomunikacyjną oraz nowe uregulowania dot. udostępniania infrastruktury telekomunikacyjnej

Pełny tekst ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne udostępniono w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej pod adresem>>
© 2008-2019 Syrion Sp. z o.o.