Grupa Syrion rośnie!

Z dumą informujemy o naszej owocnej aktywności na rynku operatorskim! Z dniem 3-go kwietnia grupa Syrion powiększyła się o nowego uczestnika – firmę HeNET.

Zawarta między firmami umowa jest odzwierciedleniem konsekwentnej realizacji obranej przez Syrion strategii rozwoju.

Dzięki transakcji nabycia HeNET, Syrion zwiększył skalę swojej działalności na terenie woj. opolskiego, umacniając się tym samym w czołówce największych operatorów w południowej Polsce.

HeNET, dziękujemy za zaufanie!