Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności
ROZUMIEM

Komunikat Zarządu o połączeniu Spółek

Zarząd spółki SYRION Sp. z o.o. w Żorach, działając na podstawie art. 504 w zw. z art. 516 § 6 KSH ogłasza, że dnia 23 czerwca 2020 r. uzgodniony został i przyjęty uchwałą Zarządu spółki SYRION Sp. z o.o. w Żorach plan połączenia SYRION Sp. z o.o. (spółka przejmująca) ze spółkami MIKEMI.NET Sp. z o.o. (spółka przejmowana) i SYSTEM-NET Sp. z o.o. (spółka przejmowana) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie na SYRION Sp. z o.o. całego majątku spółek przejmowanych (łącznie przez przejęcie).

Jednocześnie zarząd SYRION Sp. z o.o. informuje, że w oparciu o przepis art. 505 § 31 KSH nie później niż na miesiąc przed rozpoczęciem zgromadzenia wspólników, na którym ma być powzięta uchwałą o połączeniu, nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia bezpłatnie udostępnia do publicznej widomościna swojej stronie internetowej następujące dokumenty, o których mowa w art. 505 KSH:

1) Plan połączenia,
2) Projekty uchwał o Połączeniu,
3) Ustalenie wartości majątku spółek przejmowanych,
4) Informacje o stanie księgowym łączących się spółek,
5) Ze sprawozdaniami finansowymi Spółki oraz sprawozdaniami z działalności można zapoznać się w repozytorium dokumentów finansowych na stronie internetowej: https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/pd/search_df

Dokumenty