Internet

INSTRUKCJA KONFIGURACJI DOSTĘPU DO INTERNETUza pomocą protokołu PPPoE

Konfiguracja dla systemu Windows Vista Potrzebna będzie karta ustawień technicznych – załącznik do Umowy

Opis ten został przygotowany dla połączenia kablowego, jeżeli masz w domu instalacje radiową nic się nie zmienia poza tym że zamiast połączenia lokalnego w połączeniach sieciowych będzie połączenie sieci bezprzewodowej. Musisz również pamiętać o zainstalowaniu sterowników do swojej karty radiowej i połączeniu z odpowiednim nadajnikiem.
Konfiguracja PPPoE (VISTA) - wersja PDF

© 2008-2019 Syrion Sp. z o.o.