Internet

INSTRUKCJA KONFIGURACJI DOSTĘPU DO INTERNETUza pomocą protokołu PPPoE

Konfiguracja dla systemu Windows XP Potrzebna będzie karta ustawień technicznych – załącznik do Umowy

Możliwe Problemy

1. Błąd 691 Syrion - Konfiguracja PPPoE Windows XP
Została błędnie wpisana nazwa użytkownika lub hasło. Należy zwrócić uwagę na duże i małe literki w haśle, oraz należy sprawdzić czy zostało użyte dolne podkreślenie w nazwie użytkownika

1. Błąd 769 Syrion - Konfiguracja PPPoE Windows XP
W przypadku instalacji kablowej należy sprawdzić czy karta sieciowa (tzn połączenie lokalne) jest włączona i czy kabel jest podłączony do karty sieciowej. W przypadku instalacji radiowej należy również sprawdzić czy karta sieciowa jest włączona (tzn połączenie sieci bezprzewodowej) lub sprawdzić czy zostały zainstalowane sterowniki do wyżej wymienionej karty sieciowej.

Opis ten został przygotowany dla połączenia kablowego, jeżeli masz w domu instalacje radiową nic się nie zmienia poza tym że zamiast połączenia lokalnego w połączeniach sieciowych będzie połączenie sieci bezprzewodowej. Musisz również pamiętać o zainstalowaniu sterowników do swojej karty radiowej i połączeniu z odpowiednim nadajnikiem.
Konfiguracja PPPoE (XP) - wersja PDF

© 2008-2019 Syrion Sp. z o.o.