Internet
Telewizja
Telefon

Projekty UE

Projekty UE Syrion.pl

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

"Budowa światłowodowej sieci szerokopasmowej w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim"

Działanie 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie "ostatniej mili" osi priorytetowej 8.
Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki.

beneficjent - Syrion Sp. z o.o., ul. Grabowa 14/4, 43-178 Ornontowice, www.syrion.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Informacje źródłowe o Działaniu 8.4 znajdują się na stronie www.wwpe.gov.pl

Projekty UE Syrion.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

"Rozbudowa światłowodowej infrastruktury telekomunikacyjnej firmy Syrion poprzez utworzenie pierścienia
Dębieńsko - Czuchów - Czerwionka - Dębieńsko oraz odcinka Czerwionka - Stanowice"

całkowita wartość projektu: 523 278,90 PLN, kwota dofinansowania 199 967,51 PLN

beneficjent - Syrion Sp. z o.o., ul. Grabowa 14/4, 43-178 Ornontowice, www.syrion.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

Projekty UE Syrion.pl

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

"Budowa światłowodowej sieci szerokopasmowej w Palowicach, Szczejkowicach, Krzyżowicach, Pniówku."

Działanie 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie "ostatniej mili" osi priorytetowej 8.
Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki.

Całkowita wartość projektu: 1 382 044,61 PLN, kwota dofinansowania 674 168,10 PLN

beneficjent - Syrion Sp. z o.o., ul. Grabowa 14/4, 43-178 Ornontowice, www.syrion.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Informacje źródłowe o Działaniu 8.4 znajdują się na stronie www.wwpe.gov.pl

© 2008-2019 Syrion Sp. z o.o.