Kontakt

Syrion Sp. z o.o. – największy regionalny operator telekomunikacyjny

Serwis Syrion.pl
Kontakt Syrion.pl

Obsługa bezpośrednia

Obsługa telefoniczna

Biuro Obsługi Klienta ul. Prawnicza 28 lok.3
44-240 Żory
telefon 32 723 15 00
fax 32 723 15 01
e-mail: info@syrion.pl

Siedziba Firmy Syrion Sp. z o.o.
ul. Boczna 8
44-240 Żory

Dane do faktury Syrion Sp. z o.o.
ul. Boczna 8
44-240 Żory
NIP: 635-178-71-87
REGON: 240936477
Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy KRS
KRS 0000308765, kapitał zakładowy 109 200.00 zł wpłacony w całości

© 2008-2019 Syrion Sp. z o.o.