Wskaźniki jakości publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych

Wskaźniki jakości publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych

Mając na uwadze dobro potencjalnych Klientów z dumą prezentujemy Wskaźniki Jakości Usług będące wymiernym świadectwem naszych produktów.

Grudzień 2018

Lp. Wskaźnik Wartość Jednostka
1 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci radiowej 4.8 dni
2 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do istniejącej sieci światłowodowej 4.3 dni
3 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do budowanej sieci światłowodowej 6.8 dni
4 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci kablowej w bloku 1.8 dni
5 Średni czas aktywacji usługi 12 godz.
6 Średni czas oczekiwania na usługę serwisową 33 godz.
7 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 95.1 Procent odebranych w ciągu 20 s.
8 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 97.7 Procent odebranych w ciągu 2 min.
9 Średni czas reakcji na zgłoszenie serwisowe 4 godz.
10 Terminowość usunięcia uszkodzenia w deklarowanym terminie 100 Procent uszkodzeń usuniętych
w czasie deklarowanym przez
dostawcę

Listopad 2018

Lp. Wskaźnik Wartość Jednostka
1 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci radiowej 1.2 dni
2 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do istniejącej sieci światłowodowej 3.9 dni
3 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do budowanej sieci światłowodowej 16.4 dni
4 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci kablowej w bloku 4.9 dni
5 Średni czas aktywacji usługi 6 godz.
6 Średni czas oczekiwania na usługę serwisową 38 godz.
7 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 98.6 Procent odebranych w ciągu 20 s.
8 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 98.9 Procent odebranych w ciągu 2 min.
9 Średni czas reakcji na zgłoszenie serwisowe 4 godz.
10 Terminowość usunięcia uszkodzenia w deklarowanym terminie 100 Procent uszkodzeń usuniętych
w czasie deklarowanym przez
dostawcę

Październik 2018

Lp. Wskaźnik Wartość Jednostka
1 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci radiowej 3.4 dni
2 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do istniejącej sieci światłowodowej 3.6 dni
3 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do budowanej sieci światłowodowej 7.7 dni
4 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci kablowej w bloku 3.4 dni
5 Średni czas aktywacji usługi 7 godz.
6 Średni czas oczekiwania na usługę serwisową 28 godz.
7 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 95.7 Procent odebranych w ciągu 20 s.
8 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 97.3 Procent odebranych w ciągu 2 min.
9 Średni czas reakcji na zgłoszenie serwisowe 4 godz.
10 Terminowość usunięcia uszkodzenia w deklarowanym terminie 100 Procent uszkodzeń usuniętych
w czasie deklarowanym przez
dostawcę

Wrzesień 2018

Lp. Wskaźnik Wartość Jednostka
1 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci radiowej 1.5 dni
2 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do istniejącej sieci światłowodowej 4.9 dni
3 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do budowanej sieci światłowodowej 18.1 dni
4 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci kablowej w bloku 3.4 dni
5 Średni czas aktywacji usługi 9 godz.
6 Średni czas oczekiwania na usługę serwisową 42 godz.
7 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 95.2 Procent odebranych w ciągu 20 s.
8 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 99.9 Procent odebranych w ciągu 2 min.
9 Średni czas reakcji na zgłoszenie serwisowe 3 godz.
10 Terminowość usunięcia uszkodzenia w deklarowanym terminie 100 Procent uszkodzeń usuniętych
w czasie deklarowanym przez
dostawcę

Sierpień 2018

Lp. Wskaźnik Wartość Jednostka
1 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci radiowej 1.5 dni
2 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do istniejącej sieci światłowodowej 2.6 dni
3 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do budowanej sieci światłowodowej 10.6 dni
4 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci kablowej w bloku 2.4 dni
5 Średni czas aktywacji usługi 13 godz.
6 Średni czas oczekiwania na usługę serwisową 28 godz.
7 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 95.1 Procent odebranych w ciągu 20 s.
8 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 97.3 Procent odebranych w ciągu 2 min.
9 Średni czas reakcji na zgłoszenie serwisowe 2 godz.
10 Terminowość usunięcia uszkodzenia w deklarowanym terminie 100 Procent uszkodzeń usuniętych
w czasie deklarowanym przez
dostawcę

Lipiec 2018

Lp. Wskaźnik Wartość Jednostka
1 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci radiowej 4.7 dni
2 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do istniejącej sieci światłowodowej 4.8 dni
3 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do budowanej sieci światłowodowej 10.3 dni
4 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci kablowej w bloku 3.3 dni
5 Średni czas aktywacji usługi 7 godz.
6 Średni czas oczekiwania na usługę serwisową 42 godz.
7 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 95.9 Procent odebranych w ciągu 20 s.
8 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 98.7 Procent odebranych w ciągu 2 min.
9 Średni czas reakcji na zgłoszenie serwisowe 3 godz.
10 Terminowość usunięcia uszkodzenia w deklarowanym terminie 100 Procent uszkodzeń usuniętych
w czasie deklarowanym przez
dostawcę

Czerwiec 2018

Lp. Wskaźnik Wartość Jednostka
1 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci radiowej 1.6 dni
2 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do istniejącej sieci światłowodowej 4.4 dni
3 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do budowanej sieci światłowodowej 17.2 dni
4 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci kablowej w bloku 3.4 dni
5 Średni czas aktywacji usługi 21 godz.
6 Średni czas oczekiwania na usługę serwisową 33 godz.
7 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 95.1 Procent odebranych w ciągu 20 s.
8 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 97.2 Procent odebranych w ciągu 2 min.
9 Średni czas reakcji na zgłoszenie serwisowe 1 godz.
10 Terminowość usunięcia uszkodzenia w deklarowanym terminie 100 Procent uszkodzeń usuniętych
w czasie deklarowanym przez
dostawcę

Maj 2018

Lp. Wskaźnik Wartość Jednostka
1 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci radiowej 3.7 dni
2 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do istniejącej sieci światłowodowej 4.1 dni
3 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do budowanej sieci światłowodowej 11.3 dni
4 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci kablowej w bloku 2.0 dni
5 Średni czas aktywacji usługi 16 godz.
6 Średni czas oczekiwania na usługę serwisową 30 godz.
7 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 95.2 Procent odebranych w ciągu 20 s.
8 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 99.2 Procent odebranych w ciągu 2 min.
9 Średni czas reakcji na zgłoszenie serwisowe 1 godz.
10 Terminowość usunięcia uszkodzenia w deklarowanym terminie 100 Procent uszkodzeń usuniętych
w czasie deklarowanym przez
dostawcę

Kwiecień 2018

Lp. Wskaźnik Wartość Jednostka
1 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci radiowej 4.3 dni
2 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do istniejącej sieci światłowodowej 2.3 dni
3 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do budowanej sieci światłowodowej 14.8 dni
4 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci kablowej w bloku 4.1 dni
5 Średni czas aktywacji usługi 13 godz.
6 Średni czas oczekiwania na usługę serwisową 34 godz.
7 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 96.8 Procent odebranych w ciągu 20 s.
8 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 97.4 Procent odebranych w ciągu 2 min.
9 Średni czas reakcji na zgłoszenie serwisowe 1 godz.
10 Terminowość usunięcia uszkodzenia w deklarowanym terminie 100 Procent uszkodzeń usuniętych
w czasie deklarowanym przez
dostawcę

Marzec 2018

Lp. Wskaźnik Wartość Jednostka
1 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci radiowej 4.4 dni
2 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do istniejącej sieci światłowodowej 3.1 dni
3 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do budowanej sieci światłowodowej 19.2 dni
4 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci kablowej w bloku 2.1 dni
5 Średni czas aktywacji usługi 11 godz.
6 Średni czas oczekiwania na usługę serwisową 42 godz.
7 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 95.9 Procent odebranych w ciągu 20 s.
8 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 97.3 Procent odebranych w ciągu 2 min.
9 Średni czas reakcji na zgłoszenie serwisowe 3 godz.
10 Terminowość usunięcia uszkodzenia w deklarowanym terminie 100 Procent uszkodzeń usuniętych
w czasie deklarowanym przez
dostawcę

Luty 2018

Lp. Wskaźnik Wartość Jednostka
1 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci radiowej 3.8 dni
2 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do istniejącej sieci światłowodowej 3.4 dni
3 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do budowanej sieci światłowodowej 8.3 dni
4 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci kablowej w bloku 1.9 dni
5 Średni czas aktywacji usługi 20 godz.
6 Średni czas oczekiwania na usługę serwisową 42 godz.
7 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 96.0 Procent odebranych w ciągu 20 s.
8 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 99.0 Procent odebranych w ciągu 2 min.
9 Średni czas reakcji na zgłoszenie serwisowe 3 godz.
10 Terminowość usunięcia uszkodzenia w deklarowanym terminie 100 Procent uszkodzeń usuniętych
w czasie deklarowanym przez
dostawcę

Styczeń 2018

Lp. Wskaźnik Wartość Jednostka
1 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci radiowej 1.8 dni
2 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do istniejącej sieci światłowodowej 3.5 dni
3 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do budowanej sieci światłowodowej 6.2 dni
4 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci kablowej w bloku 2.7 dni
5 Średni czas aktywacji usługi 18 godz.
6 Średni czas oczekiwania na usługę serwisową 28 godz.
7 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 97.3 Procent odebranych w ciągu 20 s.
8 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 99.5 Procent odebranych w ciągu 2 min.
9 Średni czas reakcji na zgłoszenie serwisowe 3 godz.
10 Terminowość usunięcia uszkodzenia w deklarowanym terminie 100 Procent uszkodzeń usuniętych
w czasie deklarowanym przez
dostawcę

Grudzień 2017

Lp. Wskaźnik Wartość Jednostka
1 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci radiowej 4.3 dni
2 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do istniejącej sieci światłowodowej 2.0 dni
3 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do budowanej sieci światłowodowej 8.4 dni
4 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci kablowej w bloku 3.6 dni
5 Średni czas aktywacji usługi 8 godz.
6 Średni czas oczekiwania na usługę serwisową 23 godz.
7 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 97.4 Procent odebranych w ciągu 20 s.
8 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 97.8 Procent odebranych w ciągu 2 min.
9 Średni czas reakcji na zgłoszenie serwisowe 4 godz.
10 Terminowość usunięcia uszkodzenia w deklarowanym terminie 100 Procent uszkodzeń usuniętych
w czasie deklarowanym przez
dostawcę

Listopad 2017

Lp. Wskaźnik Wartość Jednostka
1 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci radiowej 3.5 dni
2 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do istniejącej sieci światłowodowej 4.8 dni
3 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do budowanej sieci światłowodowej 17.4 dni
4 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci kablowej w bloku 1.8 dni
5 Średni czas aktywacji usługi 10 godz.
6 Średni czas oczekiwania na usługę serwisową 29 godz.
7 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 97.8 Procent odebranych w ciągu 20 s.
8 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 97.7 Procent odebranych w ciągu 2 min.
9 Średni czas reakcji na zgłoszenie serwisowe 1 godz.
10 Terminowość usunięcia uszkodzenia w deklarowanym terminie 100 Procent uszkodzeń usuniętych
w czasie deklarowanym przez
dostawcę

Październik 2017

Lp. Wskaźnik Wartość Jednostka
1 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci radiowej 4.8 dni
2 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do istniejącej sieci światłowodowej 2.8 dni
3 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do budowanej sieci światłowodowej 13.0 dni
4 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci kablowej w bloku 4.4 dni
5 Średni czas aktywacji usługi 22 godz.
6 Średni czas oczekiwania na usługę serwisową 20 godz.
7 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 98.9 Procent odebranych w ciągu 20 s.
8 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 99.7 Procent odebranych w ciągu 2 min.
9 Średni czas reakcji na zgłoszenie serwisowe 1 godz.
10 Terminowość usunięcia uszkodzenia w deklarowanym terminie 100 Procent uszkodzeń usuniętych
w czasie deklarowanym przez
dostawcę

Wrzesień 2017

Lp. Wskaźnik Wartość Jednostka
1 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci radiowej 4.5 dni
2 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do istniejącej sieci światłowodowej 2.0 dni
3 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do budowanej sieci światłowodowej 6.8 dni
4 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci kablowej w bloku 2.3 dni
5 Średni czas aktywacji usługi 15 godz.
6 Średni czas oczekiwania na usługę serwisową 31 godz.
7 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 97.5 Procent odebranych w ciągu 20 s.
8 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 99.7 Procent odebranych w ciągu 2 min.
9 Średni czas reakcji na zgłoszenie serwisowe 1 godz.
10 Terminowość usunięcia uszkodzenia w deklarowanym terminie 100 Procent uszkodzeń usuniętych
w czasie deklarowanym przez
dostawcę

Sierpień 2017

Lp. Wskaźnik Wartość Jednostka
1 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci radiowej 1.3 dni
2 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do istniejącej sieci światłowodowej 3.4 dni
3 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do budowanej sieci światłowodowej 12.1 dni
4 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci kablowej w bloku 1.3 dni
5 Średni czas aktywacji usługi 15 godz.
6 Średni czas oczekiwania na usługę serwisową 34 godz.
7 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 96.9 Procent odebranych w ciągu 20 s.
8 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 97.2 Procent odebranych w ciągu 2 min.
9 Średni czas reakcji na zgłoszenie serwisowe 4 godz.
10 Terminowość usunięcia uszkodzenia w deklarowanym terminie 100 Procent uszkodzeń usuniętych
w czasie deklarowanym przez
dostawcę

Lipiec 2017

Lp. Wskaźnik Wartość Jednostka
1 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci radiowej 3.0 dni
2 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do istniejącej sieci światłowodowej 3.6 dni
3 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do budowanej sieci światłowodowej 18.4 dni
4 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci kablowej w bloku 4.9 dni
5 Średni czas aktywacji usługi 19 godz.
6 Średni czas oczekiwania na usługę serwisową 29 godz.
7 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 98.6 Procent odebranych w ciągu 20 s.
8 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 98.1 Procent odebranych w ciągu 2 min.
9 Średni czas reakcji na zgłoszenie serwisowe 3 godz.
10 Terminowość usunięcia uszkodzenia w deklarowanym terminie 100 Procent uszkodzeń usuniętych
w czasie deklarowanym przez
dostawcę

Czerwiec 2017

Lp. Wskaźnik Wartość Jednostka
1 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci radiowej 4.4 dni
2 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do istniejącej sieci światłowodowej 3.1 dni
3 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do budowanej sieci światłowodowej 8.8 dni
4 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci kablowej w bloku 1.7 dni
5 Średni czas aktywacji usługi 13 godz.
6 Średni czas oczekiwania na usługę serwisową 35 godz.
7 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 97.8 Procent odebranych w ciągu 20 s.
8 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 97.5 Procent odebranych w ciągu 2 min.
9 Średni czas reakcji na zgłoszenie serwisowe 4 godz.
10 Terminowość usunięcia uszkodzenia w deklarowanym terminie 100 Procent uszkodzeń usuniętych
w czasie deklarowanym przez
dostawcę

Maj 2017

Lp. Wskaźnik Wartość Jednostka
1 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci radiowej 2.8 dni
2 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do istniejącej sieci światłowodowej 4.7 dni
3 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do budowanej sieci światłowodowej 11.7 dni
4 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci kablowej w bloku 1.2 dni
5 Średni czas aktywacji usługi 17 godz.
6 Średni czas oczekiwania na usługę serwisową 29 godz.
7 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 95.7 Procent odebranych w ciągu 20 s.
8 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 97.9 Procent odebranych w ciągu 2 min.
9 Średni czas reakcji na zgłoszenie serwisowe 1 godz.
10 Terminowość usunięcia uszkodzenia w deklarowanym terminie 100 Procent uszkodzeń usuniętych
w czasie deklarowanym przez
dostawcę

Kwiecień 2017

Lp. Wskaźnik Wartość Jednostka
1 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci radiowej 1.3 dni
2 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do istniejącej sieci światłowodowej 2.9 dni
3 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do budowanej sieci światłowodowej 9.6 dni
4 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci kablowej w bloku 4.3 dni
5 Średni czas aktywacji usługi 12 godz.
6 Średni czas oczekiwania na usługę serwisową 36 godz.
7 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 97.9 Procent odebranych w ciągu 20 s.
8 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 99.9 Procent odebranych w ciągu 2 min.
9 Średni czas reakcji na zgłoszenie serwisowe 2 godz.
10 Terminowość usunięcia uszkodzenia w deklarowanym terminie 100 Procent uszkodzeń usuniętych
w czasie deklarowanym przez
dostawcę

Marzec 2017

Lp. Wskaźnik Wartość Jednostka
1 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci radiowej 3.5 dni
2 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do istniejącej sieci światłowodowej 4.9 dni
3 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do budowanej sieci światłowodowej 10.2 dni
4 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci kablowej w bloku 4.9 dni
5 Średni czas aktywacji usługi 18 godz.
6 Średni czas oczekiwania na usługę serwisową 48 godz.
7 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 95.5 Procent odebranych w ciągu 20 s.
8 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 99.3 Procent odebranych w ciągu 2 min.
9 Średni czas reakcji na zgłoszenie serwisowe 1 godz.
10 Terminowość usunięcia uszkodzenia w deklarowanym terminie 100 Procent uszkodzeń usuniętych
w czasie deklarowanym przez
dostawcę

Luty 2017

Lp. Wskaźnik Wartość Jednostka
1 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci radiowej 1.6 dni
2 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do istniejącej sieci światłowodowej 3.4 dni
3 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do budowanej sieci światłowodowej 17.6 dni
4 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci kablowej w bloku 3.2 dni
5 Średni czas aktywacji usługi 20 godz.
6 Średni czas oczekiwania na usługę serwisową 24 godz.
7 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 95.3 Procent odebranych w ciągu 20 s.
8 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 99.0 Procent odebranych w ciągu 2 min.
9 Średni czas reakcji na zgłoszenie serwisowe 2 godz.
10 Terminowość usunięcia uszkodzenia w deklarowanym terminie 100 Procent uszkodzeń usuniętych
w czasie deklarowanym przez
dostawcę

Styczeń 2017

Lp. Wskaźnik Wartość Jednostka
1 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci radiowej 4.2 dni
2 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do istniejącej sieci światłowodowej 2.9 dni
3 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do budowanej sieci światłowodowej 6.2 dni
4 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci kablowej w bloku 2.3 dni
5 Średni czas aktywacji usługi 11 godz.
6 Średni czas oczekiwania na usługę serwisową 26 godz.
7 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 97.8 Procent odebranych w ciągu 20 s.
8 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 99.3 Procent odebranych w ciągu 2 min.
9 Średni czas reakcji na zgłoszenie serwisowe 2 godz.
10 Terminowość usunięcia uszkodzenia w deklarowanym terminie 100 Procent uszkodzeń usuniętych
w czasie deklarowanym przez
dostawcę

Grudzień 2016

Lp. Wskaźnik Wartość Jednostka
1 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci radiowej 2.4 dni
2 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do istniejącej sieci światłowodowej 4.3 dni
3 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do budowanej sieci światłowodowej 8.2 dni
4 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci kablowej w bloku 3.7 dni
5 Średni czas aktywacji usługi 16 godz.
6 Średni czas oczekiwania na usługę serwisową 25 godz.
7 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 95.3 Procent odebranych w ciągu 20 s.
8 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 99.9 Procent odebranych w ciągu 2 min.
9 Średni czas reakcji na zgłoszenie serwisowe 3 godz.
10 Terminowość usunięcia uszkodzenia w deklarowanym terminie 100 Procent uszkodzeń usuniętych
w czasie deklarowanym przez
dostawcę

Listopad 2016

Lp. Wskaźnik Wartość Jednostka
1 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci radiowej 3.7 dni
2 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do istniejącej sieci światłowodowej 3.7 dni
3 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do budowanej sieci światłowodowej 19.8 dni
4 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci kablowej w bloku 3.0 dni
5 Średni czas aktywacji usługi 14 godz.
6 Średni czas oczekiwania na usługę serwisową 33 godz.
7 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 97.4 Procent odebranych w ciągu 20 s.
8 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 98.3 Procent odebranych w ciągu 2 min.
9 Średni czas reakcji na zgłoszenie serwisowe 2 godz.
10 Terminowość usunięcia uszkodzenia w deklarowanym terminie 100 Procent uszkodzeń usuniętych
w czasie deklarowanym przez
dostawcę

Październik 2016

Lp. Wskaźnik Wartość Jednostka
1 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci radiowej 1.9 dni
2 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do istniejącej sieci światłowodowej 3.8 dni
3 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do budowanej sieci światłowodowej 14.3 dni
4 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci kablowej w bloku 2.3 dni
5 Średni czas aktywacji usługi 7 godz.
6 Średni czas oczekiwania na usługę serwisową 21 godz.
7 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 96.0 Procent odebranych w ciągu 20 s.
8 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 99.4 Procent odebranych w ciągu 2 min.
9 Średni czas reakcji na zgłoszenie serwisowe 4 godz.
10 Terminowość usunięcia uszkodzenia w deklarowanym terminie 100 Procent uszkodzeń usuniętych
w czasie deklarowanym przez
dostawcę

Wrzesień 2016

Lp. Wskaźnik Wartość Jednostka
1 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci radiowej 4.8 dni
2 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do istniejącej sieci światłowodowej 2.7 dni
3 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do budowanej sieci światłowodowej 12.4 dni
4 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci kablowej w bloku 1.5 dni
5 Średni czas aktywacji usługi 16 godz.
6 Średni czas oczekiwania na usługę serwisową 21 godz.
7 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 95.8 Procent odebranych w ciągu 20 s.
8 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 98.5 Procent odebranych w ciągu 2 min.
9 Średni czas reakcji na zgłoszenie serwisowe 2 godz.
10 Terminowość usunięcia uszkodzenia w deklarowanym terminie 100 Procent uszkodzeń usuniętych
w czasie deklarowanym przez
dostawcę

Sierpień 2016

Lp. Wskaźnik Wartość Jednostka
1 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci radiowej 3.2 dni
2 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do istniejącej sieci światłowodowej 3.2 dni
3 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do budowanej sieci światłowodowej 15.5 dni
4 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci kablowej w bloku 1.1 dni
5 Średni czas aktywacji usługi 14 godz.
6 Średni czas oczekiwania na usługę serwisową 40 godz.
7 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 98.0 Procent odebranych w ciągu 20 s.
8 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 97.8 Procent odebranych w ciągu 2 min.
9 Średni czas reakcji na zgłoszenie serwisowe 1 godz.
10 Terminowość usunięcia uszkodzenia w deklarowanym terminie 100 Procent uszkodzeń usuniętych
w czasie deklarowanym przez
dostawcę

Lipiec 2016

Lp. Wskaźnik Wartość Jednostka
1 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci radiowej 1.0 dni
2 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do istniejącej sieci światłowodowej 4.9 dni
3 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do budowanej sieci światłowodowej 7.3 dni
4 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci kablowej w bloku 2.6 dni
5 Średni czas aktywacji usługi 14 godz.
6 Średni czas oczekiwania na usługę serwisową 38 godz.
7 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 95.9 Procent odebranych w ciągu 20 s.
8 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 97.7 Procent odebranych w ciągu 2 min.
9 Średni czas reakcji na zgłoszenie serwisowe 4 godz.
10 Terminowość usunięcia uszkodzenia w deklarowanym terminie 100 Procent uszkodzeń usuniętych
w czasie deklarowanym przez
dostawcę

Czerwiec 2016

Lp. Wskaźnik Wartość Jednostka
1 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci radiowej 4.2 dni
2 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do istniejącej sieci światłowodowej 4.8 dni
3 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do budowanej sieci światłowodowej 10.3 dni
4 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci kablowej w bloku 1.6 dni
5 Średni czas aktywacji usługi 14 godz.
6 Średni czas oczekiwania na usługę serwisową 42 godz.
7 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 98.2 Procent odebranych w ciągu 20 s.
8 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 99.4 Procent odebranych w ciągu 2 min.
9 Średni czas reakcji na zgłoszenie serwisowe 1 godz.
10 Terminowość usunięcia uszkodzenia w deklarowanym terminie 100 Procent uszkodzeń usuniętych
w czasie deklarowanym przez
dostawcę

Maj 2016

Lp. Wskaźnik Wartość Jednostka
1 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci radiowej 1.8 dni
2 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do istniejącej sieci światłowodowej 2.0 dni
3 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do budowanej sieci światłowodowej 12.8 dni
4 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci kablowej w bloku 1.0 dni
5 Średni czas aktywacji usługi 12 godz.
6 Średni czas oczekiwania na usługę serwisową 34 godz.
7 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 96.9 Procent odebranych w ciągu 20 s.
8 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 97.3 Procent odebranych w ciągu 2 min.
9 Średni czas reakcji na zgłoszenie serwisowe 1 godz.
10 Terminowość usunięcia uszkodzenia w deklarowanym terminie 100 Procent uszkodzeń usuniętych
w czasie deklarowanym przez
dostawcę

Kwiecień 2016

Lp. Wskaźnik Wartość Jednostka
1 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci radiowej 2.0 dni
2 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do istniejącej sieci światłowodowej 2.9 dni
3 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do budowanej sieci światłowodowej 16.8 dni
4 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci kablowej w bloku 2.8 dni
5 Średni czas aktywacji usługi 7 godz.
6 Średni czas oczekiwania na usługę serwisową 40 godz.
7 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 98.7 Procent odebranych w ciągu 20 s.
8 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 97.9 Procent odebranych w ciągu 2 min.
9 Średni czas reakcji na zgłoszenie serwisowe 4 godz.
10 Terminowość usunięcia uszkodzenia w deklarowanym terminie 100 Procent uszkodzeń usuniętych
w czasie deklarowanym przez
dostawcę

Marzec 2016

Lp. Wskaźnik Wartość Jednostka
1 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci radiowej 2.9 dni
2 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do istniejącej sieci światłowodowej 3.6 dni
3 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do budowanej sieci światłowodowej 12.7 dni
4 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci kablowej w bloku 1.0 dni
5 Średni czas aktywacji usługi 16 godz.
6 Średni czas oczekiwania na usługę serwisową 32 godz.
7 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 95.0 Procent odebranych w ciągu 20 s.
8 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 97.2 Procent odebranych w ciągu 2 min.
9 Średni czas reakcji na zgłoszenie serwisowe 4 godz.
10 Terminowość usunięcia uszkodzenia w deklarowanym terminie 100 Procent uszkodzeń usuniętych
w czasie deklarowanym przez
dostawcę

Luty 2016

Lp. Wskaźnik Wartość Jednostka
1 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci radiowej 2.5 dni
2 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do istniejącej sieci światłowodowej 2.6 dni
3 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do budowanej sieci światłowodowej 19.4 dni
4 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci kablowej w bloku 3.7 dni
5 Średni czas aktywacji usługi 23 godz.
6 Średni czas oczekiwania na usługę serwisową 45 godz.
7 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 97.5 Procent odebranych w ciągu 20 s.
8 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 98.6 Procent odebranych w ciągu 2 min.
9 Średni czas reakcji na zgłoszenie serwisowe 4 godz.
10 Terminowość usunięcia uszkodzenia w deklarowanym terminie 100 Procent uszkodzeń usuniętych
w czasie deklarowanym przez
dostawcę

Styczeń 2016

Lp. Wskaźnik Wartość Jednostka
1 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci radiowej 4.5 dni
2 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do istniejącej sieci światłowodowej 3.3 dni
3 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do budowanej sieci światłowodowej 16.0 dni
4 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci kablowej w bloku 2.6 dni
5 Średni czas aktywacji usługi 14 godz.
6 Średni czas oczekiwania na usługę serwisową 20 godz.
7 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 95.6 Procent odebranych w ciągu 20 s.
8 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 99.1 Procent odebranych w ciągu 2 min.
9 Średni czas reakcji na zgłoszenie serwisowe 3 godz.
10 Terminowość usunięcia uszkodzenia w deklarowanym terminie 100 Procent uszkodzeń usuniętych
w czasie deklarowanym przez
dostawcę

Grudzień 2015

Lp. Wskaźnik Wartość Jednostka
1 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci radiowej 2.5 dni
2 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do istniejącej sieci światłowodowej 3.7 dni
3 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do budowanej sieci światłowodowej 17.1 dni
4 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci kablowej w bloku 3.8 dni
5 Średni czas aktywacji usługi 18 godz.
6 Średni czas oczekiwania na usługę serwisową 27 godz.
7 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 96.9 Procent odebranych w ciągu 20 s.
8 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 99.0 Procent odebranych w ciągu 2 min.
9 Średni czas reakcji na zgłoszenie serwisowe 1 godz.
10 Terminowość usunięcia uszkodzenia w deklarowanym terminie 100 Procent uszkodzeń usuniętych
w czasie deklarowanym przez
dostawcę
11 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci radiowej 1.8 dni
12 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do istniejącej sieci światłowodowej 3.7 dni
13 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do budowanej sieci światłowodowej 12.3 dni
14 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci kablowej w bloku 2.0 dni
15 Średni czas aktywacji usługi 14 godz.
16 Średni czas oczekiwania na usługę serwisową 27 godz.
17 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 97.5 Procent odebranych w ciągu 20 s.
18 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 98.7 Procent odebranych w ciągu 2 min.
19 Średni czas reakcji na zgłoszenie serwisowe 2 godz.
20 Terminowość usunięcia uszkodzenia w deklarowanym terminie 100 Procent uszkodzeń usuniętych
w czasie deklarowanym przez
dostawcę

Listopad 2015

Lp. Wskaźnik Wartość Jednostka
1 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci radiowej 3.4 dni
2 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do istniejącej sieci światłowodowej 3.9 dni
3 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do budowanej sieci światłowodowej 19.7 dni
4 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci kablowej w bloku 4.1 dni
5 Średni czas aktywacji usługi 16 godz.
6 Średni czas oczekiwania na usługę serwisową 42 godz.
7 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 96.1 Procent odebranych w ciągu 20 s.
8 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 99.6 Procent odebranych w ciągu 2 min.
9 Średni czas reakcji na zgłoszenie serwisowe 3 godz.
10 Terminowość usunięcia uszkodzenia w deklarowanym terminie 100 Procent uszkodzeń usuniętych
w czasie deklarowanym przez
dostawcę

Październik 2015

Lp. Wskaźnik Wartość Jednostka
1 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci radiowej 1.1 dni
2 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do istniejącej sieci światłowodowej 4.7 dni
3 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do budowanej sieci światłowodowej 17.4 dni
4 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci kablowej w bloku 3.7 dni
5 Średni czas aktywacji usługi 9 godz.
6 Średni czas oczekiwania na usługę serwisową 48 godz.
7 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 97.4 Procent odebranych w ciągu 20 s.
8 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 97.7 Procent odebranych w ciągu 2 min.
9 Średni czas reakcji na zgłoszenie serwisowe 4 godz.
10 Terminowość usunięcia uszkodzenia w deklarowanym terminie 100 Procent uszkodzeń usuniętych
w czasie deklarowanym przez
dostawcę

Wrzesień 2015

Lp. Wskaźnik Wartość Jednostka
1 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci radiowej 2.9 dni
2 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do istniejącej sieci światłowodowej 4.2 dni
3 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do budowanej sieci światłowodowej 6.6 dni
4 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci kablowej w bloku 3.4 dni
5 Średni czas aktywacji usługi 18 godz.
6 Średni czas oczekiwania na usługę serwisową 41 godz.
7 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 98.2 Procent odebranych w ciągu 20 s.
8 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 97.7 Procent odebranych w ciągu 2 min.
9 Średni czas reakcji na zgłoszenie serwisowe 2 godz.
10 Terminowość usunięcia uszkodzenia w deklarowanym terminie 100 Procent uszkodzeń usuniętych
w czasie deklarowanym przez
dostawcę

Sierpień 2015

Lp. Wskaźnik Wartość Jednostka
1 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci radiowej 4.2 dni
2 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do istniejącej sieci światłowodowej 3.1 dni
3 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do budowanej sieci światłowodowej 7.8 dni
4 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci kablowej w bloku 3.9 dni
5 Średni czas aktywacji usługi 16 godz.
6 Średni czas oczekiwania na usługę serwisową 33 godz.
7 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 98.5 Procent odebranych w ciągu 20 s.
8 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 99.2 Procent odebranych w ciągu 2 min.
9 Średni czas reakcji na zgłoszenie serwisowe 2 godz.
10 Terminowość usunięcia uszkodzenia w deklarowanym terminie 100 Procent uszkodzeń usuniętych
w czasie deklarowanym przez
dostawcę

Lipiec 2015

Lp. Wskaźnik Wartość Jednostka
1 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci radiowej 4.6 dni
2 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do istniejącej sieci światłowodowej 3.7 dni
3 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do budowanej sieci światłowodowej 7.2 dni
4 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci kablowej w bloku 2.9 dni
5 Średni czas aktywacji usługi 23 godz.
6 Średni czas oczekiwania na usługę serwisową 44 godz.
7 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 98.0 Procent odebranych w ciągu 20 s.
8 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 97.1 Procent odebranych w ciągu 2 min.
9 Średni czas reakcji na zgłoszenie serwisowe 2 godz.
10 Terminowość usunięcia uszkodzenia w deklarowanym terminie 100 Procent uszkodzeń usuniętych
w czasie deklarowanym przez
dostawcę

Czerwiec 2015

Lp. Wskaźnik Wartość Jednostka
1 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci radiowej 4.3 dni
2 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do istniejącej sieci światłowodowej 4.4 dni
3 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do budowanej sieci światłowodowej 11.0 dni
4 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci kablowej w bloku 4.0 dni
5 Średni czas aktywacji usługi 16 godz.
6 Średni czas oczekiwania na usługę serwisową 36 godz.
7 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 98.0 Procent odebranych w ciągu 20 s.
8 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 98.9 Procent odebranych w ciągu 2 min.
9 Średni czas reakcji na zgłoszenie serwisowe 3 godz.
10 Terminowość usunięcia uszkodzenia w deklarowanym terminie 100 Procent uszkodzeń usuniętych
w czasie deklarowanym przez
dostawcę

Maj 2015

Lp. Wskaźnik Wartość Jednostka
1 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci radiowej 4.3 dni
2 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do istniejącej sieci światłowodowej 2.2 dni
3 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do budowanej sieci światłowodowej 19.4 dni
4 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci kablowej w bloku 2.5 dni
5 Średni czas aktywacji usługi 22 godz.
6 Średni czas oczekiwania na usługę serwisową 36 godz.
7 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 98.7 Procent odebranych w ciągu 20 s.
8 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 97.5 Procent odebranych w ciągu 2 min.
9 Średni czas reakcji na zgłoszenie serwisowe 1 godz.
10 Terminowość usunięcia uszkodzenia w deklarowanym terminie 100 Procent uszkodzeń usuniętych
w czasie deklarowanym przez
dostawcę

Kwiecień 2015

Lp. Wskaźnik Wartość Jednostka
1 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci radiowej 2.7 dni
2 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do istniejącej sieci światłowodowej 3.9 dni
3 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do budowanej sieci światłowodowej 10.9 dni
4 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci kablowej w bloku 4.3 dni
5 Średni czas aktywacji usługi 8 godz.
6 Średni czas oczekiwania na usługę serwisową 24 godz.
7 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 97.6 Procent odebranych w ciągu 20 s.
8 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 98.2 Procent odebranych w ciągu 2 min.
9 Średni czas reakcji na zgłoszenie serwisowe 4 godz.
10 Terminowość usunięcia uszkodzenia w deklarowanym terminie 100 Procent uszkodzeń usuniętych
w czasie deklarowanym przez
dostawcę

Marzec 2015

Lp. Wskaźnik Wartość Jednostka
1 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci radiowej 1.1 dni
2 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do istniejącej sieci światłowodowej 4.9 dni
3 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do budowanej sieci światłowodowej 16.2 dni
4 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci kablowej w bloku 3.9 dni
5 Średni czas aktywacji usługi 13 godz.
6 Średni czas oczekiwania na usługę serwisową 28 godz.
7 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 95.7 Procent odebranych w ciągu 20 s.
8 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 97.9 Procent odebranych w ciągu 2 min.
9 Średni czas reakcji na zgłoszenie serwisowe 1 godz.
10 Terminowość usunięcia uszkodzenia w deklarowanym terminie 100 Procent uszkodzeń usuniętych
w czasie deklarowanym przez
dostawcę

Luty 2015

Lp. Wskaźnik Wartość Jednostka
1 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci radiowej 2.1 dni
2 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do istniejącej sieci światłowodowej 3.5 dni
3 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do budowanej sieci światłowodowej 13.6 dni
4 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci kablowej w bloku 2.5 dni
5 Średni czas aktywacji usługi 24 godz.
6 Średni czas oczekiwania na usługę serwisową 37 godz.
7 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 95.9 Procent odebranych w ciągu 20 s.
8 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 97.9 Procent odebranych w ciągu 2 min.
9 Średni czas reakcji na zgłoszenie serwisowe 2 godz.
10 Terminowość usunięcia uszkodzenia w deklarowanym terminie 100 Procent uszkodzeń usuniętych
w czasie deklarowanym przez
dostawcę

Styczeń 2015

Lp. Wskaźnik Wartość Jednostka
1 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci radiowej 3.1 dni
2 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do istniejącej sieci światłowodowej 2.3 dni
3 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do budowanej sieci światłowodowej 15.4 dni
4 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci kablowej w bloku 4.6 dni
5 Średni czas aktywacji usługi 8 godz.
6 Średni czas oczekiwania na usługę serwisową 40 godz.
7 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 98.9 Procent odebranych w ciągu 20 s.
8 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 97.5 Procent odebranych w ciągu 2 min.
9 Średni czas reakcji na zgłoszenie serwisowe 2 godz.
10 Terminowość usunięcia uszkodzenia w deklarowanym terminie 100 Procent uszkodzeń usuniętych
w czasie deklarowanym przez
dostawcę

Grudzień 2014

Lp. Wskaźnik Wartość Jednostka
1 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci radiowej 3.4 dni
2 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do istniejącej sieci światłowodowej 3.6 dni
3 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do budowanej sieci światłowodowej 16.2 dni
4 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci kablowej w bloku 2.5 dni
5 Średni czas aktywacji usługi 9 godz.
6 Średni czas oczekiwania na usługę serwisową 32 godz.
7 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 98.2 Procent odebranych w ciągu 20 s.
8 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 98.2 Procent odebranych w ciągu 2 min.
9 Średni czas reakcji na zgłoszenie serwisowe 1 godz.
10 Terminowość usunięcia uszkodzenia w deklarowanym terminie 100 Procent uszkodzeń usuniętych
w czasie deklarowanym przez
dostawcę

Listopad 2014

Lp. Wskaźnik Wartość Jednostka
1 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci radiowej 3.1 dni
2 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do istniejącej sieci światłowodowej 4.4 dni
3 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do budowanej sieci światłowodowej 19.7 dni
4 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci kablowej w bloku 1.5 dni
5 Średni czas aktywacji usługi 11 godz.
6 Średni czas oczekiwania na usługę serwisową 39 godz.
7 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 97.2 Procent odebranych w ciągu 20 s.
8 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 99.6 Procent odebranych w ciągu 2 min.
9 Średni czas reakcji na zgłoszenie serwisowe 3 godz.
10 Terminowość usunięcia uszkodzenia w deklarowanym terminie 100 Procent uszkodzeń usuniętych
w czasie deklarowanym przez
dostawcę

Październik 2014

Lp. Wskaźnik Wartość Jednostka
1 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci radiowej 3.4 dni
2 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do istniejącej sieci światłowodowej 4.0 dni
3 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do budowanej sieci światłowodowej 15.5 dni
4 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci kablowej w bloku 2.8 dni
5 Średni czas aktywacji usługi 22 godz.
6 Średni czas oczekiwania na usługę serwisową 28 godz.
7 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 98.1 Procent odebranych w ciągu 20 s.
8 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 97.0 Procent odebranych w ciągu 2 min.
9 Średni czas reakcji na zgłoszenie serwisowe 3 godz.
10 Terminowość usunięcia uszkodzenia w deklarowanym terminie 100 Procent uszkodzeń usuniętych
w czasie deklarowanym przez
dostawcę

Wrzesień 2014

Lp. Wskaźnik Wartość Jednostka
1 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci radiowej 4.4 dni
2 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do istniejącej sieci światłowodowej 3.5 dni
3 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do budowanej sieci światłowodowej 18.8 dni
4 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci kablowej w bloku 4.7 dni
5 Średni czas aktywacji usługi 16 godz.
6 Średni czas oczekiwania na usługę serwisową 34 godz.
7 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 97.2 Procent odebranych w ciągu 20 s.
8 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 99.3 Procent odebranych w ciągu 2 min.
9 Średni czas reakcji na zgłoszenie serwisowe 4 godz.
10 Terminowość usunięcia uszkodzenia w deklarowanym terminie 100 Procent uszkodzeń usuniętych
w czasie deklarowanym przez
dostawcę

Sierpień 2014

Lp. Wskaźnik Wartość Jednostka
1 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci radiowej 1.3 dni
2 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do istniejącej sieci światłowodowej 3.6 dni
3 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do budowanej sieci światłowodowej 10.1 dni
4 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci kablowej w bloku 3.3 dni
5 Średni czas aktywacji usługi 8 godz.
6 Średni czas oczekiwania na usługę serwisową 28 godz.
7 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 98.1 Procent odebranych w ciągu 20 s.
8 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 97.0 Procent odebranych w ciągu 2 min.
9 Średni czas reakcji na zgłoszenie serwisowe 1 godz.
10 Terminowość usunięcia uszkodzenia w deklarowanym terminie 100 Procent uszkodzeń usuniętych
w czasie deklarowanym przez
dostawcę

Lipiec 2014

Lp. Wskaźnik Wartość Jednostka
1 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci radiowej 2.7 dni
2 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do istniejącej sieci światłowodowej 4.0 dni
3 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do budowanej sieci światłowodowej 10.4 dni
4 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci kablowej w bloku 3.0 dni
5 Średni czas aktywacji usługi 14 godz.
6 Średni czas oczekiwania na usługę serwisową 30 godz.
7 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 98.2 Procent odebranych w ciągu 20 s.
8 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 99.4 Procent odebranych w ciągu 2 min.
9 Średni czas reakcji na zgłoszenie serwisowe 4 godz.
10 Terminowość usunięcia uszkodzenia w deklarowanym terminie 100 Procent uszkodzeń usuniętych
w czasie deklarowanym przez
dostawcę

Czerwiec 2014

Lp. Wskaźnik Wartość Jednostka
1 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci radiowej 3.5 dni
2 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do istniejącej sieci światłowodowej 3.7 dni
3 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do budowanej sieci światłowodowej 16.6 dni
4 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci kablowej w bloku 4.9 dni
5 Średni czas aktywacji usługi 6 godz.
6 Średni czas oczekiwania na usługę serwisową 30 godz.
7 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 98.4 Procent odebranych w ciągu 20 s.
8 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 97.6 Procent odebranych w ciągu 2 min.
9 Średni czas reakcji na zgłoszenie serwisowe 3 godz.
10 Terminowość usunięcia uszkodzenia w deklarowanym terminie 100 Procent uszkodzeń usuniętych
w czasie deklarowanym przez
dostawcę

Maj 2014

Lp. Wskaźnik Wartość Jednostka
1 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci radiowej 1.1 dni
2 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do istniejącej sieci światłowodowej 2.1 dni
3 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do budowanej sieci światłowodowej 8.3 dni
4 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci kablowej w bloku 2.9 dni
5 Średni czas aktywacji usługi 13 godz.
6 Średni czas oczekiwania na usługę serwisową 42 godz.
7 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 98.1 Procent odebranych w ciągu 20 s.
8 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 98.0 Procent odebranych w ciągu 2 min.
9 Średni czas reakcji na zgłoszenie serwisowe 2 godz.
10 Terminowość usunięcia uszkodzenia w deklarowanym terminie 100 Procent uszkodzeń usuniętych
w czasie deklarowanym przez
dostawcę

Kwiecień 2014

Lp. Wskaźnik Wartość Jednostka
1 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci radiowej 2.0 dni
2 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do istniejącej sieci światłowodowej 2.3 dni
3 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do budowanej sieci światłowodowej 19.2 dni
4 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci kablowej w bloku 2.1 dni
5 Średni czas aktywacji usługi 11 godz.
6 Średni czas oczekiwania na usługę serwisową 48 godz.
7 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 98.6 Procent odebranych w ciągu 20 s.
8 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 97.7 Procent odebranych w ciągu 2 min.
9 Średni czas reakcji na zgłoszenie serwisowe 4 godz.
10 Terminowość usunięcia uszkodzenia w deklarowanym terminie 100 Procent uszkodzeń usuniętych
w czasie deklarowanym przez
dostawcę

Marzec 2014

Lp. Wskaźnik Wartość Jednostka
1 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci radiowej 2.7 dni
2 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do istniejącej sieci światłowodowej 2.1 dni
3 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do budowanej sieci światłowodowej 8.9 dni
4 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci kablowej w bloku 2.1 dni
5 Średni czas aktywacji usługi 13 godz.
6 Średni czas oczekiwania na usługę serwisową 34 godz.
7 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 96.4 Procent odebranych w ciągu 20 s.
8 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 99.1 Procent odebranych w ciągu 2 min.
9 Średni czas reakcji na zgłoszenie serwisowe 2 godz.
10 Terminowość usunięcia uszkodzenia w deklarowanym terminie 100 Procent uszkodzeń usuniętych
w czasie deklarowanym przez
dostawcę

Luty 2014

Lp. Wskaźnik Wartość Jednostka
1 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci radiowej 2.4 dni
2 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do istniejącej sieci światłowodowej 4.2 dni
3 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do budowanej sieci światłowodowej 8.7 dni
4 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci kablowej w bloku 1.5 dni
5 Średni czas aktywacji usługi 24 godz.
6 Średni czas oczekiwania na usługę serwisową 32 godz.
7 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 95.3 Procent odebranych w ciągu 20 s.
8 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 99.8 Procent odebranych w ciągu 2 min.
9 Średni czas reakcji na zgłoszenie serwisowe 1 godz.
10 Terminowość usunięcia uszkodzenia w deklarowanym terminie 100 Procent uszkodzeń usuniętych
w czasie deklarowanym przez
dostawcę

Styczeń 2014

Lp. Wskaźnik Wartość Jednostka
1 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci radiowej 1.2 dni
2 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do istniejącej sieci światłowodowej 4.5 dni
3 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do budowanej sieci światłowodowej 8.2 dni
4 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci kablowej w bloku 2.0 dni
5 Średni czas aktywacji usługi 22 godz.
6 Średni czas oczekiwania na usługę serwisową 35 godz.
7 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 95.9 Procent odebranych w ciągu 20 s.
8 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 98.0 Procent odebranych w ciągu 2 min.
9 Średni czas reakcji na zgłoszenie serwisowe 1 godz.
10 Terminowość usunięcia uszkodzenia w deklarowanym terminie 100 Procent uszkodzeń usuniętych
w czasie deklarowanym przez
dostawcę

Grudzień 2013

Lp. Wskaźnik Wartość Jednostka
1 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci radiowej 2.6 dni
2 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do istniejącej sieci światłowodowej 4.0 dni
3 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do budowanej sieci światłowodowej 7.8 dni
4 Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci kablowej w bloku 4.2 dni
5 Średni czas aktywacji usługi 9 godz.
6 Średni czas oczekiwania na usługę serwisową 33 godz.
7 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 97.2 Procent odebranych w ciągu 20 s.
8 Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 99.9 Procent odebranych w ciągu 2 min.
9 Średni czas reakcji na zgłoszenie serwisowe 2 godz.
10 Terminowość usunięcia uszkodzenia w deklarowanym terminie 100 Procent uszkodzeń usuniętych
w czasie deklarowanym przez
dostawcę

© 2008-2019 Syrion Sp. z o.o.