Zmiany w Syrionowych Pakietach Telewizyjnych

Dziękujemy, że korzystasz z naszych usług. Wybór Syriona - jako dostawcy usług telekomunikacyjnych - znaczy dla nas bardzo wiele. To dzięki Twojemu zaufaniu utrzymujemy miejsca pracy, dbamy o nasze sieci, możemy ulepszać nasze usługi, wspierać lokalną społeczność i doprowadzać Internet szerokopasmowy do miejsc, gdzie dalej nie jest on osiągalny.

Powszechnie znany i niestety dotyczący także nas wzrost cen towarów i usług, które wykorzystujemy do budowy sieci, jej utrzymania, a przede wszystkim świadczenia usług telekomunikacyjnych spowodował, że powyższego status quo nie możemy już utrzymać, stąd decyzja, aby wszystkie dotychczasowe Pakiety telewizyjne Syriona Podstawowy Plus, Mini HD, Bogaty Plus zastąpić takimi, które  uwzględnią wzrost kosztów, jakie na przestrzeni ostatnich kilku lat ponosi nasza spółka,  w tym  kosztów materiałów, utrzymania infrastruktury, wzrost kosztów opłat za energię elektryczną, wzrost płacy minimalnej, wzrost  opłat naliczanych za korzystanie z nieruchomości, na których położona jest nasza sieć oraz opłat za dzierżawę infrastruktury.

Informujemy Cię o tym, że konieczne stało się zmodyfikowanie obowiązującej nas Umowy w zakresie Pakietu, jaki stosujemy do świadczenia Ci usług oraz wysokości miesięcznej opłaty abonamentowej.

 

Dlatego informujemy, że obowiązujący Cię pakiet ulegnie podwyższeniu o kwotę 10.00 zł (słownie: dziesięć złotych) brutto oraz zmieni nazwę:

  • Pakiet Bogaty Plus na Pakiet Dla wymagających zmiana od 01.06.2023
  • Pakiet Mini HD na Pakiet Dla Każdego zmiana od 01.07.2023
  • Pakiet Podstawowy Plus na Pakiet więcej możliwości od 01.08.2023

Ilość kanałów nie ulega zmianie jak i stawki za inne pakiety dodatkowe

 

Szczegółowe informacje na temat zmian znajdziesz w wiadomości, którą przesłaliśmy pocztą na Twój adres. 

Brak reakcji w wyznaczonym terminie oznaczać będzie dla nas akceptację zmiany wysokości opłaty i tym samym kontynuację świadczenia przez nas usług telekomunikacyjnych, tyle że wedle zmienionej ceny.

 

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji albo podpowiedzi, która oferta Syrion z dostępnych na stronie www.syrion.pl byłaby dla Ciebie najkorzystniejsza, skontaktuj się z nami na jeden z poniższych sposobów:

  • telefon na numer: 327231500 wewnętrzny 2 następnie 1. (kontakt z działem handlowym)
  • wiadomość e-mail na adres: info@syrion.pl,
  • listownie na adres: Syrion sp. z o.o. ul. Boczna 6L, 44-240 Żory;
  • poprzez wizytę w Biurze Obsługi Klienta w Żorach, przy ulicy Bocznej 6L, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00

 

Dziękujemy za zaufanie, serdecznie zachęcamy do dalszego korzystania z naszych usług.